หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
Sanchaokaitor
Subdistric Administrative Organization
 
NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
กระดานสนทนา
 
 
การแยกหมู่บ้าน
 

มีวิธีแบ่งแยกหมู่บ้านอย่างไรบ้าง

เขียนโดย   คุณ นายอนุวัฒ

วันที่ 20 ก.ย. 2553 เวลา 14.46 น. [ IP : 118.172.178.91 ]  
 

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539  มีมติเห็นชอบ หลักเกณฑ์การจัดตั้งหมู่บ้าน  ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ   ดังนี้
1. การจัดตั้งหมู่บ้าน
     1.1 กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น
1) เป็นชุมชนที่ราษฎรไม่น้อยกว่า 1,200 คน หรือมีจำนวนบ้าน ไม่น้อยกว่า 240 บ้าน
2) เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว หมู่บ้านใหม่ต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า 600 คน หรือจำนวนบ้านไม่น้อยกว่า 120 บ้าน
3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน  สภาตำบล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล และที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
      1.2 กรณีเป็นชุมชน * * * งไกล
1) เป็นชุมชนที่มีราษฎรไม่น้อยกว่า 600 คน หรือ จำนวนบ้าน ไม่น้อยกว่า 120 บ้าน
2) เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว หมู่บ้านใหม่ ต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า 200 คน หรือ จำนวนบ้านไม่น้อยกว่า 40 บ้าน
3) ชุมชนใหม่ * * * งจากชุมชนเดิมไม่น้อยกว่า 6 กิโลเมตร
4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน  สภาตำบล หรือ สภาองค์การบริหาร  ส่วนตำบลและที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำอำเภอ
        หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  รบกวนสอบถามได้ที่อำเภอนะคะเขียนโดย   คุณ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ

วันที่ 20 ก.ย. 2553 เวลา 15.11 น. [ IP : 118.172.178.91 ]  
 

การแยกหมูบ้าน

เขียนโดย   คุณ สุกัลยา

วันที่ 9 ม.ค. 2554 เวลา 12.38 น. [ IP : 125.25.126.90 ]  
 

อยากทราบระเบียบการแยกหมู่บ้าน

เขียนโดย   คุณ สมบูรณ์

วันที่ 28 ม.ค. 2555 เวลา 17.43 น. [ IP : 125.24.60.58 ]  
 

ผมคนหนึ่งที่หยากรู้เรื่องเกี่ยวกับขั้นตอน การดำเนินการเกี่ยวกับการแยกหมุ่บ้าน
หยากบอกรายละเอียดเกี่ยวกับหมู่บ้านไห้ทราบ ว่ากรณีนี้ สามารถ ทำการแยกหมู่บ้านได้หรอไม่
1.หมู่บ้านผมมีอยู่ ห้า หย่อมบ้าน แต่ละหย่อมบ้าน * * * งกันเกิน5กิโล ประชากรหย่อมบ้านที่1-2มีประมาณ60หลังคาเรื่อน
2. หย่อมบ้านที่3 มี80กว่าครัวเรื่อน หย่อมบ้านที่4-5หย่อมบ้านละ30ครัวเรีอน แบบนี้สามารถดำการ ขอแยกหมู่บ้านได้หรอไม่ เพราะชาวบ้านก็หยากแยก แต่ติดอยู่ ไม่รู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำการ ไม่รู้เกี่ยวกับหลักเกนณ์ในการแยก ขอความกรุณาตอบไห้ด้วย ขอบพราะคุณอย่างยิ่ง
1.ก

เขียนโดย   คุณ นาย มานพ

วันที่ 23 ก.พ. 2555 เวลา 19.05 น. [ IP : 114.34.149.8 ]  
 

ชุมชนผมมีประมาณ 60 หลังคาเรือนและ * * * งจากหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อด้วยประมาณ 2 กิโลเมตร
ซึ่ง * * * งกันมากงบประมาณเข้าไม่ถึงสามารถแยกหมู่บ้านได้ไหมครับ (ถนนยังเป็นลูกรังอยู่ครับ)

เขียนโดย   คุณ นายวีระศักดิ์ ศรีมืด

วันที่ 1 เม.ย. 2555 เวลา 15.28 น. [ IP : 115.67.96.13 ]  
 

ชุมชนผมมีประมาณ 60 หลังคาเรือนและ * * * งจากหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อด้วยประมาณ 2 กิโลเมตร
ซึ่ง * * * งกันมากงบประมาณเข้าไม่ถึงสามารถแยกหมู่บ้านได้ไหมครับ (ถนนยังเป็นลูกรังอยู่ครับ)

เขียนโดย   คุณ นายวีระศักดิ์ ศรีมืด

วันที่ 1 เม.ย. 2555 เวลา 15.28 น. [ IP : 115.67.96.13 ]  
 

หมู่บ้านผมมีประชากรประมาณ200คน60หลังคา * * * งจากหมู่บ้านเดิมไม่ถึงกิโลมีลำห้วยขวางกั้น งบประมาณแต่ละปีไม่ได้รับมาพัฒนาหมู่บ้านบ้างเลย

เขียนโดย   คุณ สมคิด

วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 09.16 น. [ IP : 118.174.113.22 ]  
 

ต่อบ้ามผมอยู่หมู่8ต.บ้านปวงอ.ทุ่งหัวช้าง ลำพูน ฆ้องคำเป็นชื่อหมู่บ้านที่ตั้งใหม่บ้านฆ้องคำไม่เคยได้รับงบประมาณจาก อบต.หรือผู้ใหญ่บ้านในแต่ละปีเลย ชาวบ้านปรึกษากันจึงขอแยกหมู่บ้าน มีทางไหนที่จะช่วยให้ตั้วหมู่บ้านได้บ้าง


เขียนโดย   คุณ สมคิด

วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 09.29 น. [ IP : 118.174.113.22 ]  
 

ผู้ใหญ่บ้านไม่สนใจลูกบ้าน... มีงบประมาณลูกบ้านไม่รู้... ไม่แจ้งข่าวสารบ้านเมือง... ไม่อยากทำงาน.. หมู่บ้านไม่ได้มีการพัฒนา... อยากแยกหมู่บ้านทำอย่างไรครับ...เพื่อการพัฒนาของชุมชน เพื่อการสื่อสารที่ดี เพื่องบประมาณกระจายสู่ท้องถิ่น ชมชนผม ประมาณ 90 หลังคาเรือน ถ้ารวมทั้งหมู่บ้านมี 223 หลังคา....คิดอยากแยกทำอย่างไร ผู้ใหญกระเสียน 60 ปี ไม่สนใจลูกบ้าน มีปัญหาโทรแจ้งแล้วไม่มา อยากแยกแนะนำด้วยครับ.... ม.1 ต.วังน้อย อ.วังน้อย อยุธยา

เขียนโดย   คุณ Lea

วันที่ 29 ก.ค. 2555 เวลา 20.37 น. [ IP : 49.229.39.117 ]  
 

ประชากรประมาณ 500 คน จำนวนครัวเรือนประมาณ 70 ครัวเรือน แแต่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเดิมแต่มีความขัดแย้งแบ่งแยกกัน  สามารถขอแยกหมู่บ้านได้หรือไม่ครับ

เขียนโดย   คุณ ณัฐพล

วันที่ 20 ส.ค. 2555 เวลา 20.45 น. [ IP : 183.89.42.194 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 056-888-239 โทรสาร : 056-888-239
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
จำนวนผู้เข้าชม 16,071,721 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-9245950
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10