หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ศาลเจ้าไก่ต่อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
Sanchaokaitor
Subdistric Administrative Organization
 
NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
“ท้องถิ่นก้าวหน้า ร่วมใจอาสา ชุมชนพัฒนา
พัฒนาเกษตรกรรม ทางเลือกชีวภาพ ทำสุขภาพแข็งแรง
ส่งเสริมการศึกษา ชุมชนปลอดยา ชาวประชาสุขใจ”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ

 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร
  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
  ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
  สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย
และจัดให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ
อย่างทั่วถึง
  ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อน
แก่ประชาชน
  ส่งเสริมและพัฒนาความเมือง / ชุมชนน่าอยู่
  ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร / ชุมชนเพื่อการพัฒนา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรการค้า
และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทำการเกษตรและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร
  พัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตร
และสินค้าเกษตรแปรรูป
  ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพ
ของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน
การวางและจัดทำผังเมืองรวม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีประสิทธิภาพ
  ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น
  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
CLICK
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
 
 
 
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 056-888-239 โทรสาร : 056-888-239
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
จำนวนผู้เข้าชม 22,176,069 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-9245950
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10