หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธนากร หนูเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน่้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางวรารัตน์ สุวรรณพงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางวรารัตน์ สุวรรณพงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง


นายธนากร หนูเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง