หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศผลการจัดซื้อ/จ้าง รายเดือน (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แบบรายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2