หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2564 (ถนน คสล.) [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓ [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)