หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)