หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แบบใบคำร้อง / ร้องเรียน / ร้องทุกข์ [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
คำร้องเรียนร้องทุกข์ เรื่องวาตภัย [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
การให้ความช่วยเหลือราษฎรในการแก้ไขความเดือดร้อนเกี่ยวกับถนนชำรุดเสียหาย [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)