หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ( วาตภัย ) [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเหตุวาตภัย [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยชาวบ้านดับไฟ [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รูปภาพการให้ความช่วยเหลือประชาชน [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
บริการการแพทย์ฉุกเฉินป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คำร้องวาตภัย [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ )พ.ศ.๒๕๖๑ [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)