หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบเดือนรายรับ-รายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
งบเดือนรายรับ-รายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
งบเดือนรายรับ - รายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
งบเดือนรายรับ - รายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2