หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศมาตรการการจัดการเรืองร้องเรียนทุจริต [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
แผนส่วนที่ ๓ [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2