หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
นายโกศัลย์ อุทัยมงคล
ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
ที่ทำการ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
นายโกศัลย์ อุทัยมงคล
ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
บุคลากรคุณภาพที่พร้อมบริการประชาชนในตำบล
วัดศรีทรงธรรม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
หนูจะเป็นเด็กดี
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพ
1
2
3
4
5
 
 
 


ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.ศาลเจ้าไก่ต่อออกตัดหญ้าข้างทางบริเวณทางแยกถึงทางโค้ [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 5 


ฉีดพ่นหมอกควันหมู่ ๑๒ บ้านหนองไทร [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 16 


ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 5 


ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี ๒๕๖๓ [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 21 


ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.ศาลเจ้าไก่ต่ ตัดหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ศรีส [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 18 


ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตัดหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดใหม่สามัคคี [ 25 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 11 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี [ 24 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 22 


วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นำโดยหัวหน้าสำนักปลัดและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 27 


เวลา 9.30 นางวรารัตน์ สุวรรณพงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้า [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 12 


นางวรารัตน์ สุวรรณพงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ กล่ [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 26 


นายโกศัลย์ อุทัยมงคล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 18 


นายธนากร หนูเอียด ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดปฎิบัติหน้าที่นายกองค์ [ 27 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 19 


นายธนากร หนูเอียด ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด ปฎิบัติหน้าที่นายกอง [ 27 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 22 


เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ได้ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 25 


เรื่อง คณะกรรมการออกตรวจ ศพด.ทั้ง 4 แห่งในการดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้เด็ก [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 19 


นายธนากร หนูเอียด ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดปฎิบัติหน้าที่นายกองค์ [ 21 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 31