หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
www.sanchaokaitor.go.th
นายธนากร หนูเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ที่ทำการ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
บุคลากรคุณภาพที่พร้อม
บริการประชาชนในตำบล
นายธนากร หนูเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
วัดศรีทรงธรรม
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆ
เติบโตอย่างมีคุณภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
Sanchaokaitor
Subdistric Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
NEWS
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ จ.นครสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
www.sanchaokaitor.go.th
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่
รับเรื่องราวสุข - ทุกข์ ของประชาชน
 
  นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
นายธนากร หนูเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
(กรณี มีคำสั่งให้นายกอบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
พ้นจากตำแหน่ง)
เบอร์โทร 098-7953979
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2/ปปช.01/TOR [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 25 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8/ปปช.01/TOR [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 24 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 1-2 (สายบ้านศาลเจ้า [ 31 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 34 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.2 (บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ-บ้านวังทับ [ 26 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 68 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2564) [ 25 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 70 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบุรีรัมย์ เชื่อมต่อ บ้านหนอง [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 91 
ข้อมูลสาระสำคัญเสนอราคาเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บทำเว็ปไซด์ของหน่วยงานองค์การบริหาร [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 64 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บทำเว็ปไซด์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่ว [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 60 
ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3รายการเพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติง [ 18 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3รายการเพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานข [ 18 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 62 
ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้ออาหารเสริมนม(นม)สำหรับเด็กนักเรียน 599 คน สำหรับเปิดเทอท ภ [ 18 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 59 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารเสริมนม(นม)สำหรับเด็กนักเรียน 599 คน สำหรับเปิดเทอท ภาคเ [ 18 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 56 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏ [ 5 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 61 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาแรงงานเพื่อดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการร [ 29 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 69 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาโครงการก่อสรา้งถนน คสล. ม.7,5 บ้านไร่ปากน้ำโพธิ์ [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 115 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.2 (สายบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ - บ้าน [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสรา้งถนน คสล.หมู่ที่ 10,12 (สายบ้านบุรีรัมย์ - [ 7 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อให้กองช่าง [ 17 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเอกสารบัญชีรายละเอียดประมาณค่าใ [ 17 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศผลจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน [ 16 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 11 บ้านหนองชำนาญ [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านไร่ปากน้ำโพธิ์ [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อปั๊มน้ำหอยโข่ง/ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา [ 14 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานระดับ3-6 จำนวน 1 ตัว [ 13 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานระดับ3-6 จำนวน 1 ตัว [ 13 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน 14 รายการ [ 13 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน 14 รายการ [ 13 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน 5 รายการ [ 13 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักำปลัด จำนวน 3 รายการ [ 13 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปใช้ในการซ่อมแซมถนนลาดยาง/ข้อมูลสาระสำคัญข [ 11 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 28 
   
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
กระดานสนทนา
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
การแยกหมู่บ้าน (2 ส.ค. 2564)    อ่าน 32717  ตอบ 25  
*****ช่วยชี้แจ้งเรื่องจำนวนสมาชิก อบต.ด้วย***** (13 พ.ค. 2564)    อ่าน 3699  ตอบ 19  
Smart CCTV By TOT (27 เม.ย. 2563)    อ่าน 463  ตอบ 0  
   
 
   
 


จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตภายในหมู [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักและสายรองภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 จุ [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในส่วนของระบบกรองทำความสะอาดของน้ำป [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปแบบบรรจุถุงปริมาณบรรจุ 20 ก.ก./ถุง จำนวน 1,500 ถุงเ [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว เพื่อสำหรับนักพ [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักป [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวัดใหม่สามั [ 8 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านหนองไทร ไป บ้ [ 7 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับใช้ในการติดป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของ หน่ว [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของกองค [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โ [ 6 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ชนิดหอถังเหล็กสูง ขนาด 20 ลบ.ม. สถา [ 30 ส.ค. 2564 ]โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน สายบ้ [ 26 ส.ค. 2564 ]

   
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว กสธ. มท 0819.2/ว2068  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15604-15624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2073  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว2061  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2067 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว5356  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว2059 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5354  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช กสว. มท 0820.3/ว2053 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว2066  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศผลการคัดเลือก (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) และ (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณฑรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. Moral Development School : MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ฯ กศ. มท 0816.3/ว2055  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การนำส่งคืนเงินเหลือจ่าย ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2071  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2062 [บัญชีแนบท้าย] [เอกสารแนบ]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กม. มท 0804.3/ว1944  [ 16 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2054 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2049  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2045  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2046  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15413-15437 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15505-15524 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ผู้แทนของเทศบาล รวม 5 ภาค สน.คท. มท 0808.4/ว21, ว22, ว23, ว24, ว25  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว2038  [ 15 ก.ย. 2564 ]
เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2036 [แนวทางฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
   
 
ที่ นว 0023.5/856 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว20260 สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 31 ส.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/736 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 9 ส.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2 /ว17013 หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงานเพื่อปรับปรุงตำแหน่งฯ  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/632 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13303 โครงการเศรษฐกิจฐานราก [ แนบ1 ]  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13286 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13320 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว14861 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 22 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/540 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 4 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12915 การบันทึกปรับปรุงและรองรับในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12910 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12898 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความตระหนัก เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2564 ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12913 แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12916 การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12919 จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Sinovac รอบเดือนพฤษภาคม 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13018 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี 2030  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว12830 การรับ - ส่ง เอกสารทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/525 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/526 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
   
 
อบต.พยุหะ การให้บริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มแก่ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.พุนกยูง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ห้วยใหญ่ EP.71 ขายของบนทางเท้ามีความผิด [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ห้วยใหญ่ EP.70 ขายของต้องมีมาตรฐาน [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยใหญ่ EP.69 ขับรถปาดหน้าคอสะพาน [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยใหญ่ EP.68 ขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า ผิดกฎหมาย [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ห้วยใหญ่ EP.67 ของป่าที่ห้ามนำออกจากป่า [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.โคกเดื่อ ศพด.บ้านคลองตักน้ำ การสอน แบบ On hand เด็กช่วงโควิค [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.โคกเดื่อ ศพด.บ้านหนองเสือ การเยี่ยมบ้าน และ การสอน เด็กช่วงโควิค [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.โคกเดื่อ ศพด.บ้านหนองเสือ เยี่ยมบ้านเด็กช่วงโควิค [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.โคกเดื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อจัดสรรงบประมาณดำเนินการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้กับบุคล [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัดสุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำ [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัดสุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริห [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา หนังสือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริ [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา หนังสือสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.วัดไทรย์ เช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.วัดไทรย์ ซื้อทรายเคลือบสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.วังม้า ซื้อตลับหมึก สีดำ,สีน้ำเงิน,สีเหลือง,สีแดง สีละ 1 ตลับ รวมทั้งหมด 4 ตลับ สำหรั [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.วังม้า ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 60 ซ.ม. จำนวน 10 ท่อน เพื่อนำมาวางท่อหมู่ที่ 7 โดย [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.วังม้า ซื้อผงหมึกสีน้ำเงิน,สีแดง,สีเหลือง 31 ST2503TNCY ยี่ห่อRicoh สี่ละ 1 ขวด รวมทั้ [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.วังม้า ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.ท่างิ้ว จ้างเหมาเครื่องจักรกล (แบ็คโฮ) ขุดลอกวัชพืชที่ขวางทางระบายน้ำบริเวณคลองแง่ง หมู่ [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.ท่างิ้ว ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.ท่างิ้ว ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.ท่างิ้ว ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว โดยวิธีเฉ [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.ท่างิ้ว ซื้อวัสดุการศึกษา หนังสือสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำเขียว โดยวิธีเฉพาะเจ [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.ชุมตาบง จ้างจ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยบ่อขยะ พร้อมฝังกลบขยะ หมู่ที่ 6 บ้านเขาจั๊กจั่น โดยว [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.บ้านแก่ง ซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือชนิดน้ำ 70 % ขนาด 5,600 มล. จำนวน 10 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.บางพระหลวง จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนน ซอย 4 บริเวณบ้านนายปัญญา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพา [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.บางพระหลวง ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกาาค่าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเร [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.นครสวรรค์ออก ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ระยะที่ 2,3 หมู่ที่ 2,4,6 ตำบลนครสวรรค์ออก อ [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.ลาดทิพรส ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ภาคเรียนที [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.ลาดทิพรส ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ภาคเรียนที [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.แม่เปิน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ดังนี้ยางแอสฟัสท์ CMS-2h จำนว [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
ดูทั้งหมด

เฟอร์นิเจอร์รากไม้
 

วัดศรีทรงธรรม
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
CLICK
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ถนน หนทาง
  ระบบน้ำประปา
  กลุ่มอาชีพและสินค้าOTOP
  การบริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
สายตรงปลัด
โทร. 098-795-3979
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 056-888-239 โทรสาร : 056-888-239
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
จำนวนผู้เข้าชม 14,643,098 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-795-3979
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ