หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
www.sanchaokaitor.go.th
นายทรงวุต สายแวว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ที่ทำการ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
บุคลากรคุณภาพที่พร้อม
บริการประชาชนในตำบล
นายทรงวุต สายแวว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
วัดศรีทรงธรรม
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆ
เติบโตอย่างมีคุณภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
Sanchaokaitor
Subdistric Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ยินดีต้อนรับค่ะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
www.sanchaokaitor.go.th
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่
รับเรื่องราวสุข - ทุกข์ ของประชาชน
 
  นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
นายทรงวุต สายแวว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
เบอร์โทร 092-9245950
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @sanchaokaitor
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธี e-bidding โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านห [ 1 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 25 
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธี e-bidding โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านท่า [ 23 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 33 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 [ 21 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 34 
ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงความชำรุดเสียหายของเส้นทางคมนาคมและคันคลอง [ 17 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงความชำรุดเสียหายของเส้นทางคมนาคมและคันคลอง ขอ [ 17 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 31 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 [ 15 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 37 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้า [ 7 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 11 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงความชำรุดเสียหายของเส้นทางคมนาคม,ไหล [ 13 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมปรับปรุงความชำรุดเสียหายของเส้นทางคมนาคม,ไหล่ทาง และคั [ 13 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 47 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาก่อสร้างรางระบายน้ำ/พร้อมท่อระบายน้ำพร้อมประตูปิดเป [ 19 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 63 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านไร่ปากน้ำโพธิ์ [ 30 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 80 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านวัดใหม่สามัคคี (สายบ้านนาย [ 30 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 80 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านวัดใหม่สามัคคี (สายบ้านถนอ [ 30 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 76 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านวัดใหม่สามัคคี (สายบ้านนาง [ 30 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 77 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางสาธารณะและไหล่ทางถนนสาธา [ 29 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 72 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้าง(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านท่าตะ [ 23 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 9 
ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บานพับ (มอก. [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 5 
ประกาศผ้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บานพับ (มอก.) จ [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อนมช่วงปิดเทอม 2/2565 และ ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา [ 13 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 10 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายใน [ 8 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องกองช่า [ 8 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 16 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายใน [ 8 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องสำนักง [ 8 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 15 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปร [ 8 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องสำนักง [ 8 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 15 
ประกาศงานจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจผู่้รับบริการประจำปี 2566 / ข้อมูลสัญญาจ้าง [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะจ้างเพิ่มเติมเว็ปไซด์/ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา [ 2 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายสวมหมวกนิรภัย 100 %(พร้อมกรอบไม้) จำนวน 2 ป้าย เพื่อร [ 23 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 25 
ปรกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงานล้างตู้แอร์พร้อมเปลี่ยนแผ่นกรองแอ [ 23 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอุปกรณ์การแพทย์ประจำรถก [ 22 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 33 
   
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
กระดานสนทนา
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
สอบถามเรื่งลงทะเบียนผู้สูงอายุค่ะ (9 มี.ค. 2566)    อ่าน 9  ตอบ 1  
เสียภาษีเดือนใหนครับ (9 มี.ค. 2566)    อ่าน 21  ตอบ 2  
สอบถามเรื่องศูนย์พักคอยครับ (13 ก.ค. 2565)    อ่าน 334  ตอบ 4  
   
 
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน รหัสทางหล [ 28 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บานพับ (มอก.) จำนวน 2 [ 28 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงานเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหร่ ทะเบียน นค-3585 ส [ 24 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมความชำรุดเสียหายของเส้นทางคมนาคมประเภทถนนดินลูกรัง จำนวน 2 หมู [ 24 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน รหัสทางหล [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงความชำรุดเสียหายของเส้นทางคมนาคมถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้า [ 21 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงและดูแลสถานที่ บริ [ 20 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด [ 16 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด [ 16 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมา ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องสำนักงานส่วนง [ 8 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมา ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องสำนักงานส่วนง [ 8 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมา ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องสำนักงานส่วนง [ 8 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของหน่วยงานองค์การบร [ 7 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อท้องถิ่นผ่าน LINE (LINE Local Gove [ 2 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อท้องถิ่นผ่าน LINE (LINE Local Gove [ 2 มี.ค. 2566 ]

   
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย กสว. มท 0820.2/ว1305  [ 28 มี.ค. 2566 ]
การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.5/ว1315  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1314  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ปัญหาอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1292  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1312  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอแจ้งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาของ นายบุญมี สุระโคตร กพส. มท 0810.4/ว1279  [ 28 มี.ค. 2566 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1302  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Power ๋Coding) กศ. มท 0816.3/ว1299 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 21 - 25 กค. มท 0803.4/ว1300 รายชื่อ รุ่นที่ 21 - 25  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1298  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แนวทางการจัดกิจกรรม (สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1280  [ 27 มี.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1291 รายชื่อ  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1275  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1278 บัญชีแนบท้าย  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TACS66) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1276  [ 27 มี.ค. 2566 ]
ผลการดำเนินการตามกรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละครัวเรือนที่มีการจัดทำถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว1252 เอกสารแนบ  [ 27 มี.ค. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 4 ไปรวมกับรุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1269  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ.  [ 24 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1227  [ 24 มี.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2 กศ. มท 0816.2/ว1268 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1256  [ 24 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1265 เอกสารแนบ  [ 24 มี.ค. 2566 ]
การขออนุมัติใช้ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้เป็นตราเครื่องหมายของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สน.คท. มท 0808.2/ว1259  [ 24 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1238 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กสว. มท0820.3/ว1251 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
   
 
ที่ นว 0023.5/36 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
ที่ื นว 0023.6/ว11 ลดเวลาในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลประจำเดือน  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว9 การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว10 สรุปอุทาหรณ์เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย ไตรมาสที่ 4  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
นว 0023.5/ว8 แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีผู้ดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งที่ชำรุด ทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัสถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมา  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 78 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว1955 ขอให้จัดทำรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.4/ว 6 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๕  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
นว 0023.6/ว5 รายงานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ [ แนบ1 ]  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 4 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้น้ำบาดาลของจังหวัดนครสวรรค์  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 23 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 3 บริจาคสื่อดิจิทัลสำหรับเด็กเล็กเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกสำหรับเด็กปฐมวัย  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 2 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 18  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 1 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2566  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/1820 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 7 ธ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว25092 การดำเนินมาตรการเพื่อความปลอกภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 25160 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570)  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว0023.3/ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/25136 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.4/ว 1697 ตรวจสอบการอนุญาตนำเข้ารถภายใต้มาตรการควบคุมการนำเข้าตามพระราชบัญญัติการส่งออก ไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
   
 
อบต.หนองหลวง รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 3 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ประเพณีจัดงานขนมจีนโบราญชาวมอญ หมู [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์นและสั่งปลูกสร้าง ป [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 28 
อบต.ห้วยร่วม การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและความต้องการในการจ [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.ห้วยใหญ่ รายงาน (INFO) ด้านที่ 2 นวัตกรรมและการศึกษา รายการ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางปร [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านไร่ การจัดประชุมอบรมเพื่อปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต ตามประกาศเจตนารมณ์ (No Gift [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี งบประมาณ 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและ [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.เขากะลา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประ [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ธารทหาร พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) รับกำจัดขยะมูลฝอยระหว่างเทศบาลเมืองตาคล [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ลาดทิพรส พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( บ่อทิ้งขยะ ) Mou ณ. สำนักงานเทศบาลเมืองตา [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 875 เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัด [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.นครสวรรค์ออก การประชุมสภา อบต.นครสวรรค์ออก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.มหาโพธิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอย 7 จุดเริ่มต้นจากสมาคม [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.มหาโพธิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอย 7 จุดเริ่มต้นจากสมาคม [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.วัดไทรย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.วัดไทรย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.สายลำโพง จ้างโครงการปรับปรุงขุดรื้อผิวจราจรสายหนองนก,สายหนองเขาควาย หมู่ที่ 2,5 และสายหนอ [ 28 มี.ค. 2566 ]


อบต.สายลำโพง จ้างโครงการปรับปรุงขุดรื้อผิวจราจรสายดงพิกุล หมู่ที่ 3 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก [ 28 มี.ค. 2566 ]


อบต.วังม้า จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 84-4681 นครสวรรค์ เลขครุภัณฑ [ 28 มี.ค. 2566 ]


อบต.เกยไชย จ้างโครงการเสริมดินถนน พร้อมลงหินคลุก เริ่มตั้งแต่บริเวณนานายเฉลียว ยิ้มสาระ ถึง [ 28 มี.ค. 2566 ]


อบต.สำโรงชัย จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสำโรงชัย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพ [ 28 มี.ค. 2566 ]


ทต.บางประมุง จ้างงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.5-010 บ้านท่าซุด - บ้านหนอง [ 28 มี.ค. 2566 ]


อบต.วังข่อย ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]


อบต.พุนกยูง ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙) ประจำป [ 28 มี.ค. 2566 ]


อบต.พุนกยูง ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙) ประจำป [ 28 มี.ค. 2566 ]


อบต.นาขอม จ้างโครงการปรับเกรดและบดทับถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านถนนสุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 28 มี.ค. 2566 ]


อบต.วังบ่อ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์สวนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ 9235 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]


อบต.วังบ่อ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]


อบต.วังบ่อ จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด (จุดดำเนินงาน หมู่ท [ 28 มี.ค. 2566 ]


อบต.วังบ่อ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านวังข่อย สายทางจากหมู่ที่ [ 28 มี.ค. 2566 ]


อบต.สร้อยทอง จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ต [ 28 มี.ค. 2566 ]


อบต.เนินมะกอก ซื้อธงตราสัญลักษณ์ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
ดูทั้งหมด
เฟอร์นิเจอร์รากไม้
 
วัดศรีทรงธรรม
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
CLICK
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ถนน หนทาง
  ระบบน้ำประปา
  กลุ่มอาชีพและสินค้าOTOP
  การบริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
สายตรงปลัด
โทร. 081-3246639
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 056-888-239 โทรสาร : 056-888-239
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
จำนวนผู้เข้าชม 20,462,656 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-9245950
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ