หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
www.sanchaokaitor.go.th
นายธนากร หนูเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ที่ทำการ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
บุคลากรคุณภาพที่พร้อม
บริการประชาชนในตำบล
นายธนากร หนูเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
วัดศรีทรงธรรม
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆ
เติบโตอย่างมีคุณภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
Sanchaokaitor
Subdistric Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
NEWS
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ จ.นครสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
www.sanchaokaitor.go.th
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่
รับเรื่องราวสุข - ทุกข์ ของประชาชน
 
  นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
นายธนากร หนูเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
(กรณี มีคำสั่งให้นายกอบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
พ้นจากตำแหน่ง)
เบอร์โทร 098-7953979
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10-12 (สายบ้านบุรีรัมย์ ไป บ้านหน [ 20 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8) (เงินอุดห [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 32 
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านวังทับเกวียน [ 28 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 43 
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านเนินกลาง [ 28 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 35 
ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณคันคลองลำห้วยตะกวด หมู่ที่ 6 บ้า [ 22 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 41 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณคันคลองลำห้วยตะกวด หมู่ที่ 6 บ้านท่ [ 22 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 42 
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาถนนลาดยาง ม.1-2 (สายบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ไป บ้านวังทับเกวียน [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 44 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2/ปปช.01/TOR [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 67 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8/ปปช.01/TOR [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 67 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 1-2 (สายบ้านศาลเจ้า [ 31 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 73 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.2 (บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ-บ้านวังทับ [ 26 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 108 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2564) [ 25 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 105 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบุรีรัมย์ เชื่อมต่อ บ้านหนอง [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 122 
ข้อมูลสาระสำคัญเสนอราคาเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บทำเว็ปไซด์ของหน่วยงานองค์การบริหาร [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 98 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บทำเว็ปไซด์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่ว [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 94 
   
 
   
 
ประกาศจ้างจัดทำป้ายกระดานไม้อัด/ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้าง ใช้ในการเลือกตั้ง 25 [ 20 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.5 /ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อดินลูกรังซ่อมแซมถนนและคันคลองภายในตำบล/ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญ [ 27 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 38 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดชุมมะนาว ไป ลานตะแบก หมู่ที่ [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 40 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านวังทับเกวียน - บ้านนาเหนือ [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 39 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำดื่มของสำนักงาน ระหว่างเดือน สิงหาคม 2564 – กั [ 20 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 43 
ประกาศจ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ/ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา [ 20 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 41 
ประกาศจ้างปรับปรุงระบบประปา หน้าที่ทำการ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ/ข้อมูลสาระสำคัญของสัญ [ 20 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 37 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อให้กองช่าง [ 17 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 42 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเอกสารบัญชีรายละเอียดประมาณค่าใ [ 17 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 49 
ประกาศผลจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน [ 16 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 42 
ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 11 บ้านหนองชำนาญ [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 48 
ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านไร่ปากน้ำโพธิ์ [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 50 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.2 (สายบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ - บ้าน [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 56 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อปั๊มน้ำหอยโข่ง/ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา [ 14 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 53 
   
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
กระดานสนทนา
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
การแยกหมู่บ้าน (2 ส.ค. 2564)    อ่าน 33828  ตอบ 25  
*****ช่วยชี้แจ้งเรื่องจำนวนสมาชิก อบต.ด้วย***** (13 พ.ค. 2564)    อ่าน 3815  ตอบ 19  
Smart CCTV By TOT (27 เม.ย. 2563)    อ่าน 492  ตอบ 0  
   
 
   
 


จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายกระดานแผ่นไม้อัด 3 รูปแบบ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งฯ ประจำป [ 20 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมถนนและคันคลองของบริเวณคันคลองของพื้นที่ไร่ของเกษตรกร [ 11 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์(แผ่นป้ายไวนิว)จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการประ [ 8 ต.ค. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน 599 คน สำหรับการเปิดเทอม [ 8 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบต.และ นายก.อบต. จำนว [ 8 ต.ค. 2564 ]เช่าเช่าในการดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด Smart Security CCTV ภายในพื้นที่ตำบลศ [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขอ [ 29 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.110-16 หมู่ที่ 8 บ [ 28 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุดินลูกรัง/ดินถมเพื่อใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเส้นทางสาธาร [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านวังทับเกวียน [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายวัดชุมมะนาว ไป บ [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาในส่วนของคุณภาพของน้ำโดยการติดตั้งระบบกรองน้ำสะอาด(ต [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาในส่วนของคุณภาพของน้ำโดยการติดตั้งระบบกรองน้ำสะอาด(ต [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตภายในหมู [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักและสายรองภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 จุ [ 15 ก.ย. 2564 ]

   
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2474 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ต.ค. 2564 ]
คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 กพส. มท 0810.4/ว2477  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR_แนบ]  [ 26 ต.ค. 2564 ]
การแจ้งกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2472  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว132  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว6089  [ 26 ต.ค. 2564 ]
การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2466  [ 25 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว144  [ 25 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2460  [ 25 ต.ค. 2564 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์เดิม ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2461  [ 25 ต.ค. 2564 ]
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2326  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2453  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2448  [ 20 ต.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2447  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ กสว. มท 0820.2/ว2430 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกาาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2442  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2370  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18411-18486 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว2433  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0818.3/ว2431  [ 19 ต.ค. 2564 ]
   
 
ที่ นว 0023.5/945 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 14 ต.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/951 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 14 ต.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/856 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว20260 สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 31 ส.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/736 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 9 ส.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2 /ว17013 หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงานเพื่อปรับปรุงตำแหน่งฯ  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/632 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13303 โครงการเศรษฐกิจฐานราก [ แนบ1 ]  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13286 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13320 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว14861 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 22 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/540 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 4 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12915 การบันทึกปรับปรุงและรองรับในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12910 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12898 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความตระหนัก เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2564 ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12913 แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12916 การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12919 จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Sinovac รอบเดือนพฤษภาคม 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13018 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี 2030  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว12830 การรับ - ส่ง เอกสารทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
   
 
อบต.แม่เปิน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางสัก เส้นที่ 5 หมู่ที่ 12 [ 29 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 122 
อบต.แม่เปิน จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำน [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 113 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาราคากลางโครงการงาน [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินกว้าว ตาราง บก.01 โครงการงานก่อสร้างถนนคสล.สาย บ้านนางจำรัส อัมเรศ-บ้านนางประทวน คันสอ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินกว้าว กำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนคสล.สาย บ้านนางจำรัส อัมเรศ-บ้านนางประทวน คันส [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินกว้าว ตาราง บก.01 โครงการงานก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางสำอาง ม่วงไหม - บ้านนางสำรวย จั [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินกว้าว กำหนดราคากลางโโครงการงานก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางสำอาง ม่วงไหม - บ้านนางสำรวย [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาราคากลางโครงการงาน [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ยางตาล [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว 4206 เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามก [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว 4205 เรื่อง คู่มือการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว 4204 เรื่อง ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอรายชื่อ เพื่อ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่เล่ย์ ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว 4203 เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยตามระเบียบก [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยใหญ่ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.วัดไทรย์ จ้างทำตราประทับบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.วัดไทรย์ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.วัดไทรย์ ซื้อพัสดุโครงการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ และนายก [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.วัดไทรย์ ซื้อพัสดุโครงการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ และนายก [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.วัดไทรย์ ซื้อพัสดุ ตามโครงการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ และ [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.วัดไทรย์ จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ( แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ) ตามโครงการจัดการการ [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.วัดไทรย์ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.วัดไทรย์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.ชุมตาบง จ้างจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ตามโครงการจัดหาการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้อง [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.ตาสัง เช่าพื้นที่เว็บไซต์การจัดทำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-book โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.บ้านแก่ง ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.บางพระหลวง ทำป้ายไวนิลเชิญชวนการเลือกตั้งและป้ายไวนิลปิดประกาศแบบพิมพ์หน้าหน่วยเลือกตั้ง [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.นครสวรรค์ออก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.นครสวรรค์ออก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.แม่เปิน ซื้อจัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย(พิมพ์ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน) จำน [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.ตาคลี ซื้อกระดาษต่อเนื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.ตาคลี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.ตาคลี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.วังมหากร ซื้อบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนาย [ 26 ต.ค. 2564 ]อบต.วังมหากร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564 ]

 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
ดูทั้งหมด

เฟอร์นิเจอร์รากไม้
 

วัดศรีทรงธรรม
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
CLICK
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ถนน หนทาง
  ระบบน้ำประปา
  กลุ่มอาชีพและสินค้าOTOP
  การบริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
สายตรงปลัด
โทร. 098-795-3979
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 056-888-239 โทรสาร : 056-888-239
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
จำนวนผู้เข้าชม 15,039,848 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-795-3979
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ