หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
www.sanchaokaitor.go.th
นายธนากร หนูเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ที่ทำการ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
บุคลากรคุณภาพที่พร้อม
บริการประชาชนในตำบล
นายธนากร หนูเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
วัดศรีทรงธรรม
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆ
เติบโตอย่างมีคุณภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
Sanchaokaitor
Subdistric Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
NEWS
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ จ.นครสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
www.sanchaokaitor.go.th
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่
รับเรื่องราวสุข - ทุกข์ ของประชาชน
 
  นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
นายธนากร หนูเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
(กรณี มีคำสั่งให้นายกอบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
พ้นจากตำแหน่ง)
เบอร์โทร 098-7953979
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสรา้งถนน คสล.หมู่ที่ 5-7 สายบ้านไร่ปากน้ำโพธิ์ ไป บ้านวั [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5-7 เพื่อรับฟังคำวิ [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสรา้งถนน คสล. ม.7 [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 90 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสรา้งถนน คสล. (หมู่ที่ 10 กลุ่มบ้านน้อยฯ [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 71 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 77 
ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำยาหม่องสมุนไพรและสเปรย [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 81 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำยาหม่องสมุนไพรและสเปรย์ตะ [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 76 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำยาหม่องสมุนไพรและสเปรย์ตะไคร้ห [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 85 
ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาทำป้าย ไวนิล จำนวน ๒ ป้าย (ขนาด 580×300 ซม. [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 81 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาและการทำความสะอาด ประจำปีงบปร [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 81 
ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาแรงงานเพื่อดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จำนวน 3 [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 75 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาแรงงานเพื่อดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จำนวน 3 คน [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 80 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายโครงการรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทควบคุมป้องก [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 106 
ประกาศงานประกวดราคาจ้าง(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8,11(สายบ้านเน [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 108 
ประกาศงานประกวดราคาจ้าง(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่10 บ้านบุรีรัมย์ [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 99 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่างจำนวน 13 รายการ [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนัก,คลัง [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประจ [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนัก,คลัง,ช่าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 24 
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสรา้งถนน คสล.หมู่ที่ 6 และ ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้าง [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงก [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสรา้งถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านท่าตะโก และ ข้อมูลสาระสำคัญขอ [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 37 
ประกาศผู้ชนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 56 
ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานข [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 48 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของส [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 49 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติง [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 45 
ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานข [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 45 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของก [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 43 
ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อให้กองคลังมีวัสดุสำนักงานไว้ใช้เพียงพอกั [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 42 
   
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
กระดานสนทนา
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
*****ช่วยชี้แจ้งเรื่องจำนวนสมาชิก อบต.ด้วย***** (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 3396  ตอบ 18  
การแยกหมู่บ้าน (2 เม.ย. 2564)    อ่าน 29210  ตอบ 24  
Smart CCTV By TOT (27 เม.ย. 2563)    อ่าน 320  ตอบ 0  
   
 
   
 


จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะกับหน่วยงาน องค์การบร [ 21 เม.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.110-11 สา [ 19 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 เส้น สถานที่ดำเน [ 9 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ [ 7 เม.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาดำเนินการจ้างเหมาทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง [ 7 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสา [ 5 เม.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โ [ 2 เม.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โ [ 2 เม.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของสำน [ 2 เม.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด [ 2 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาธารณะประโยชน์ปริมาณเนื้องา [ 31 มี.ค. 2564 ]โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายภายในตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ จำนวน 3 ชุด หมู่ที่ [ 30 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุดินลูกรังเพื่อใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังและบริเวณฝายน้ำล้น [ 18 มี.ค. 2564 ]จัดซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดแห้งพร้อมบรรจุถังดับเพลิง จำนวน 15 ถัง (บรรจุไม่เกิน [ 18 มี.ค. 2564 ]

   
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ กยผ. มท 0815.2/ว809  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) กศ. มท 0816.4/ว812  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว26  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว807 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ข้อแนะนำ]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว6  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว801 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ (พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2) กพส. มท 0810.4/ว805  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (Per-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce) กพส. มท 0810.6/ว778  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว796 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันเทศบาล) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว802  [ 20 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว793  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2250  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว25  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30, 33 - 34 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว797  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว798  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว795  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การจัดทำหนังสือปิดโครงการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 กสว. มท 0820.2/ว770 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู สน.บถ. มท 0809.4/ว6 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสธ. มท 0819.2/ว776  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว790  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/783  [ 16 เม.ย. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว782 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3-4 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว779  [ 16 เม.ย. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 16 เม.ย. 2564 ]
   
 
ที่ นว 0023.3/9559 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9511 การดำเนินการป้องกันและลดอบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9517 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.2/ว9486 เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2564  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว9481 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9479 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/9584 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.2/ว9488 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษเหนือโควตาปกติ ฯ  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9606 แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) [ แนบ1 ]  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
นว 0023.4/ว9280 ขอส่งสรุปการประชุม ของกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ คร้ังที่ 2/2564  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว9293 การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/394 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/9315 การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9305 จัดทำรายงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/9309 การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/9306 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9421 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.2/ว9384 เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - รุ่นที่ 3-4  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9355 ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ฯ  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9356 แนวทางปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
   
 
อบต.บ้านแก่ง 🎉เชิญชวนเที่ยวงานถนนสายเครื่องปั้น ถนนสายวัฒนธรรมไทย ตำบลบ้านแก่ง เทปออกอากาศใน [ 26 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.บ้านแก่ง ประชาสัมพันธ์งานถนนสายเครื่องปั้น ถนนสายวัฒนธรรมไทยบ้านแก่ง ปี 2564 [ 25 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.วังใหญ่ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนัก [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.นากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.พนมเศษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุดับเพ [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.พนมเศษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง เรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้าง [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ลาดทิพรส [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแบ็คโฮขนาดเล็ก จำนวน 2 ชั่วโมง [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดทิพรส ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเเรงงานบุคคล เพื่อปรับปรุงอาคารวัสดุกลาง โดยวิธีเ [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประมวลภาพโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน , อำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองปลิง ล้างตลาดเช้าหน้าสถานีรถไฟหนองปลิง 21 เมษายน 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ท่าตะโก ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) พร้อมพ [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าตะโก โครงการพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้ [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าตะโก โครงการโภชนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังข่อย โครงการเจ็ดวันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.ลาดยาว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกกลุ่มเนินนอก [ 21 เม.ย. 2564 ]อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะกับหน่วยงาน องค์การบร [ 21 เม.ย. 2564 ]ทต.โกรกพระ ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน นว 82-3361 [ 21 เม.ย. 2564 ]อบต.อ่างทอง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]อบต.อ่างทอง ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]อบต.พันลาน ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]อบต.สายลำโพง จ้างโครงการปรับปรุงขยายเสริมดินคันทางผิวจราจร ลงผิวจราจรลูกรัง บริเวณสายบ้านครูเ [ 20 เม.ย. 2564 ]อบต.ทับกฤช จ้างลงหินคลุกผิวทางจราจรและไหล่ทางพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลทับกฤช อำเภอชุม [ 20 เม.ย. 2564 ]ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]อบต.แม่เล่ย์ จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านน้อย จุดเริ่มต้นโครงก [ 20 เม.ย. 2564 ]ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]อบต.สายลำโพง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนสายลำโพงใต้ จุดเริ่มต้นจ [ 20 เม.ย. 2564 ]อบต.ทับกฤช จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ ถนนสายบ้านหนองไกร หนองบอน ซอยนานางปราณี เข้มป [ 20 เม.ย. 2564 ]ทต.โกรกพระ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]อบต.ทับกฤช จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ ถนนเลียบคลองตามใจฉันบริเวณนานางสมนึก คล้ายแก้ [ 20 เม.ย. 2564 ]อบต.ธารทหาร จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านน้ำสาดเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลธารทหาร อำเภ [ 20 เม.ย. 2564 ]ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จ้างเหมารื้อถอน เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งใหม่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจ [ 20 เม.ย. 2564 ]อบต.สายลำโพง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทองหล่อ หมู่ที่ 10 ตำบลสายล [ 20 เม.ย. 2564 ]อบต.ทับกฤช จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ที่ ๑๐ จากทางเข้าโซนถึงนานางสะอิ้ง คำพาลักษณ์ ตำบลทับ [ 20 เม.ย. 2564 ]ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ จ้างเหมาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องนายกเทศมนตรีและห้องเลขน [ 20 เม.ย. 2564 ]

 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
ดูทั้งหมด

เฟอร์นิเจอร์รากไม้
 

วัดศรีทรงธรรม
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
CLICK
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ถนน หนทาง
  ระบบน้ำประปา
  กลุ่มอาชีพและสินค้าOTOP
  การบริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
สายตรงปลัด
โทร. 098-795-3979
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 056-888-239 โทรสาร : 056-888-239
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
จำนวนผู้เข้าชม 12,620,337 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-795-3979
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ