หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
www.sanchaokaitor.go.th
นายธนากร หนูเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ที่ทำการ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
บุคลากรคุณภาพที่พร้อม
บริการประชาชนในตำบล
นายธนากร หนูเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
วัดศรีทรงธรรม
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆ
เติบโตอย่างมีคุณภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
Sanchaokaitor
Subdistric Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
NEWS
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ จ.นครสวรรค์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
www.sanchaokaitor.go.th
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่
รับเรื่องราวสุข - ทุกข์ ของประชาชน
 
  นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
นายธนากร หนูเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
(กรณี มีคำสั่งให้นายกอบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
พ้นจากตำแหน่ง)
เบอร์โทร 098-7953979
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาโครงการก่อสรา้งถนน คสล. ม.7,5 บ้านไร่ปากน้ำโพธิ์ [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 91 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาแรงงานเพื่อดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการร [ 29 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 36 
ประกาศประมูลจ้างฯโครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบ้านไร่ปากน้ำโพธิ์ ไป บ้านวัดใหม่สามั [ 28 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 127 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสรา้งถนน คสล.หมู่ที่ 5-7 สายบ้านไร่ปากน้ำโพธิ์ ไป บ้านวั [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 118 
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5-7 เพื่อรับฟังคำวิ [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 121 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสรา้งถนน คสล. ม.7 [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 162 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสรา้งถนน คสล. (หมู่ที่ 10 กลุ่มบ้านน้อยฯ [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 140 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 133 
ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำยาหม่องสมุนไพรและสเปรย [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 148 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำยาหม่องสมุนไพรและสเปรย์ตะ [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 136 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำยาหม่องสมุนไพรและสเปรย์ตะไคร้ห [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 149 
ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาทำป้าย ไวนิล จำนวน ๒ ป้าย (ขนาด 580×300 ซม. [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 142 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาและการทำความสะอาด ประจำปีงบปร [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 140 
ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาแรงงานเพื่อดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จำนวน 3 [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 133 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาแรงงานเพื่อดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จำนวน 3 คน [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 158 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเง [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียน 599 คน สำหรับการเปิดเทอม ภาค [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียน 599 คน สำหรับการเปิดเทอม [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน โดยเป็นเครื่องปรับอากาศห้องประชุมของสำน [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน โดยเป็นเครื่องปรับอ [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน โดยเป็นเครื่องปรับอากา [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อจัดซื้อชุดหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน 4 [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อชุดหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน 4 หลอด สำห [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมระบบเครื่องชั่งกิโลกลาง หมู่ที่ 11 บ้านหนองช [ 14 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมระบบเครื่องชั่งกิโลกลาง หมู่ที่ 11 บ้านหน [ 14 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการจ้างก่อสร้างเตาเผาขยะ/ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา [ 13 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นหมึกถ่ายเอกสารสี จำนวน 2 หลอดสำหรับเ [ 8 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะจัดชื้อวัสดุหมึกถ่ายเอกสารสีจำนวน 2 หลอดสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารของกอ [ 8 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้รับจ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางเข้าไร่ หมู่ที่ 6 / ข้อมูลสาระสำคัญของส [ 8 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่องของสำนักปลัด [ 8 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
   
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
กระดานสนทนา
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
การแยกหมู่บ้าน (2 ส.ค. 2564)    อ่าน 31621  ตอบ 25  
*****ช่วยชี้แจ้งเรื่องจำนวนสมาชิก อบต.ด้วย***** (13 พ.ค. 2564)    อ่าน 3629  ตอบ 19  
Smart CCTV By TOT (27 เม.ย. 2563)    อ่าน 434  ตอบ 0  
   
 
   
 


ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน 599 คน สำหรับการเปิดเทอม [ 30 ก.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน โดยเป็นเครื่องปรับอากาศของกองช [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อชุดหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน 4 หลอด สำหรับเครื่ [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมระบบเครื่องชั่งกิโลกลาง หมู่ที่ 11 บ้านหนองชำนาญ จำน [ 14 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะสำหรับกำจัดขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อเป [ 13 ก.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมถนนสายทางเข้าออกผิวจราจลลูกรัง ของถนนสายสาธารณะประโย [ 8 ก.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน โดยเป็นเครื่องถ่ายเอกสารยี่ฮ้อ [ 7 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกถ่ายเอกสารสี SL-X3220NRสีดำ จำนวน 2 หลอด สำหรับเครื่องถ่ายเ [ 7 ก.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านหนองไทร ไป บ้านบุรีรัมย์ [ 6 ก.ค. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน 600 คน สำหรับการเปิดเทอม ภา [ 30 มิ.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน 600 คน สำหรับการเปิดเทอม ภา [ 30 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมารถยนต์เป็นรถกระบะเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ และ บรรทุกอุปกรณ์เครื่อง [ 28 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาแรงงานเพื่อดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายประจำปีงบประมาณ 256 [ 28 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาแรงงานเพื่อดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายประจำปีงบประมาณ 256 [ 28 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาแรงงานเพื่อดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายประจำปีงบประมาณ 256 [ 28 มิ.ย. 2564 ]

   
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1657  [ 3 ส.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1656  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.3/ว1634  [ 3 ส.ค. 2564 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1651  [ 3 ส.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี กพส. มท 0810.4/ว1655  [ 3 ส.ค. 2564 ]
กำหนดการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1647 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1646  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1640  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1639  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมรับโอน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1642  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด สน.บถ. มท 0809.4/ว1622 [เอกสารแนบ]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10617-10645 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10646-10706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10613-10616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10609-10612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การเสวนาหัวข้อ (เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1643  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง (การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2564 กพร. มท 0812/ว1630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก กม. มท 0804.4/ว1613  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1619  [ 30 ก.ค. 2564 ]
   
 
ที่ นว 0023.2 /ว17013 หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงานเพื่อปรับปรุงตำแหน่งฯ  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/632 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13303 โครงการเศรษฐกิจฐานราก [ แนบ1 ]  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13286 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13320 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว14861 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 22 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/540 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 4 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12915 การบันทึกปรับปรุงและรองรับในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12910 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12898 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความตระหนัก เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2564 ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12913 แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12916 การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12919 จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Sinovac รอบเดือนพฤษภาคม 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13018 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี 2030  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว12830 การรับ - ส่ง เอกสารทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/525 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/526 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/527 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการฯ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12741 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว12699 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
   
 
อบต.โคกเดื่อ รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นคร [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างสำหรับการประชุมคณะกรรมการพัฒนา องค [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เดินท่อเมน 2 ข้ามถนน หมู่ 3 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.นครสวรรค์ออก วิธีการป้องกันตัวจากเชื้อโควิด 19 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.นครสวรรค์ออก ทำความเข้าใจโรคโควิด-19 แม้จะมีวัคซีน [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.นครสวรรค์ออก มารู้จักและวิธีป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ปางสวรรค์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.โกรกพระ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามมาตรการควบคุ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
อบต.หนองปลิง ประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาด วันที่ 4 สิงหาค [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองปลิง ดำเนินการจัดรถรับส่งกลุ่มเสี่ยงส่งตรวจ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์ ตามมาตรกา [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าตะโก ประกาศจากเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ สำหรับผู้ที่ต้องกา [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ชุมตาบง วิธีการป้องกันตัวจากเชื้อโควิด 19 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ชุมตาบง ทำความเข้าใจโรคโควิด-19 แม้จะมีวัคซีน [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ชุมตาบง มารู้จักและวิธีป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.บางม่วง ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให [ 4 ส.ค. 2564 ]ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ [ 4 ส.ค. 2564 ]อบต.วังม้า ซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]อบต.วังม้า ซื้อ1.)เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19น [ 3 ส.ค. 2564 ]อบต.บางม่วง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จ้างครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 4ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ-๘๐๔๕ นว. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๐-๐๐๐๕ [ 3 ส.ค. 2564 ]ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ซื้อผ้าม่านและวอลล์เปเปอร์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๕ (ชุมชนน้ำใจไทยพัฒนา) จำนวน ๑ [ 3 ส.ค. 2564 ]อบต.วัดไทรย์ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถดูดสิ่งโสโครกลอกท่อระบายน้ำ(เครื่องยนต์ช่วย) หมายเ [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.ท่างิ้ว ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.วังเมือง จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บจ 8272 นว. จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.ตากฟ้า โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกชอนพลูถึงสี่แยกกำนันเปี [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.บางพระหลวง จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 420 60 0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.บางพระหลวง จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 420 60 0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.นครสวรรค์ออก จ้างซ่อมแซมห้องทำงาน (สำนักงานปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก โดยวิธีเฉพ [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.นครสวรรค์ออก ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.แม่วงก์ จ้างเหมาบริการรถยนต์สำหรับรับส่งผู้ที่ถูกกักตัวและผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ย [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.แม่วงก์ จ้างเหมารถยนต์รับส่งผู้ที่ถูกกักตัวและผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (เดือนสิงห [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.แม่วงก์ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (สำนักปลัด [ 2 ส.ค. 2564 ]

 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
ดูทั้งหมด

เฟอร์นิเจอร์รากไม้
 

วัดศรีทรงธรรม
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
CLICK
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ถนน หนทาง
  ระบบน้ำประปา
  กลุ่มอาชีพและสินค้าOTOP
  การบริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
สายตรงปลัด
โทร. 098-795-3979
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 056-888-239 โทรสาร : 056-888-239
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
จำนวนผู้เข้าชม 14,143,549 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-795-3979
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ