หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
www.sanchaokaitor.go.th
นายธนากร หนูเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ที่ทำการ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
บุคลากรคุณภาพที่พร้อม
บริการประชาชนในตำบล
นายธนากร หนูเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
วัดศรีทรงธรรม
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆ
เติบโตอย่างมีคุณภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
Sanchaokaitor
Subdistric Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
NEWS
ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะคะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
www.sanchaokaitor.go.th
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่
รับเรื่องราวสุข - ทุกข์ ของประชาชน
 
  นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
นายธนากร หนูเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
(กรณี มีคำสั่งให้นายกอบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
พ้นจากตำแหน่ง)
เบอร์โทร 098-7953979
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 บ้านเนินกลาง /ปปช.01/TOR [ 27 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 60 
ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ [ 29 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10-12 (สายบ้านบุรีรัมย์ ไป บ้านหน [ 20 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 70 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8) (เงินอุดห [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 66 
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านวังทับเกวียน [ 28 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 76 
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านเนินกลาง [ 28 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 67 
ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณคันคลองลำห้วยตะกวด หมู่ที่ 6 บ้า [ 22 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 72 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณคันคลองลำห้วยตะกวด หมู่ที่ 6 บ้านท่ [ 22 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 72 
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาถนนลาดยาง ม.1-2 (สายบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ไป บ้านวังทับเกวียน [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 72 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2/ปปช.01/TOR [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 87 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8/ปปช.01/TOR [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 86 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 1-2 (สายบ้านศาลเจ้า [ 31 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 90 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.2 (บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ-บ้านวังทับ [ 26 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 126 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2564) [ 25 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 123 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบุรีรัมย์ เชื่อมต่อ บ้านหนอง [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 142 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเนินกลาง (ช่วงไปส [ 18 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการของสำนักปลัด [ 1 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนและคันคลอง หมู่ที่ 6,2,5 และ 3 /ข้อมูลสาระสำคัญของส [ 26 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 40 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางเป็นรถกระบะ๔ประตู ทะเบียน กจ-๗๓๓๐ นครสว [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางเป็นรถกระบะ๔ประตู ทะเบียน กจ- [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 21 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุงานสำนักปลัดจำนวน 24 รายการ [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 24 รายการ [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 23 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่างจำนวน 16 รายการ [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 16 รายการ [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 22 
สาระสำคัญข้อมูลในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 14 รายการ [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังจำนวน 14 รายการ [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจโควิด-19 จำนวน 3 รายการ [ 9 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 60 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 จำนวน 3 รายการ [ 9 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 60 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุหมึกถ่ายเอกสารสีของกองช่าง [ 8 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 41 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อชุดหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัด จำนวน 5 หลอ [ 5 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 95 
   
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
กระดานสนทนา
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
การแยกหมู่บ้าน (6 ธ.ค. 2564)    อ่าน 35950  ตอบ 28  
*****ช่วยชี้แจ้งเรื่องจำนวนสมาชิก อบต.ด้วย***** (13 พ.ค. 2564)    อ่าน 3997  ตอบ 19  
Smart CCTV By TOT (27 เม.ย. 2563)    อ่าน 551  ตอบ 0  
   
 
   
 


จ้างจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมถนนและคันคลองของพื้นที่หมู่ที่ 6,2,5 และ 3 รวมจำนวน [ 26 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถยนต์กระบะ ๔ ประตู ยี่ห้อ มาสด้า [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.110-16 [ 18 พ.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน 597 คน สำหรับการเปิดเทอม [ 16 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ สำหรับใช้งานในส่วนสำนักปลัด อบต.ศาล [ 11 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาดำเนินการเช่าเครื่องพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงเคลื่อนที่ติดตั้งรถยน [ 9 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อชุดตรวจCOVID-19 จำนวน 3 รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าขับเคลื่อนโครงการป้อง [ 9 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อชุดหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน 5 หลอด สำหรับเครื่ [ 5 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน โดยเป็นเครื่องถ่ายเอกสารยี่ฮ้อ [ 4 พ.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 19 รายการ [ 4 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกถ่ายเอกสารสี SL-X3220NR จำนวน 2 หลอด สำหรับเครื่องถ่ายเอกส [ 4 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อชุดหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน 4 หลอด โดยวิธีเฉพาะ [ 4 พ.ย. 2564 ]

   
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2950  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือให้เปิดระบบการทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดราชการ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว173  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.3/ว2927  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2948  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2949  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2952  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2951  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ สถ. (ระบบ Webex แบบ Cloud Meeting) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2928  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แนวทางการปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2945 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2930 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) กพส. มท 0810.2/ว2944  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การรายงานติดตามสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2926  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ รุ่นที่ 3 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2934  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว177  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2922  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว6828 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองคอหงส์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สน.คท. มท 0808.3/ว6816 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2919  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับ กม. มท 0804.6/ว2812  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับอาชีวศึกษา กศ. มท 0816.3/ว2917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2914  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
   
 
ที่ นว 0023.2/ว28408 ขอความร่วมมือประสัมพันธ์ข่าวการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  [ 7 ธ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/28371 แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,0000 ล้านบาทขึ้นไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ  [ 7 ธ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 28020 รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์ฯ  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/28103  การสำรวจข้อมูลจำนวนครู บุลคากรทางการศึกษาของโรงเรียน  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
ที่ กค 0414.2/ว 1204 การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5 /ว 28197 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว 28250 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/28103 การสำรวจข้อมูลจำนวนครู บุลคากรทางการศึกษาของโรงเรียน  [ 3 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 2839 การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2564  [ 3 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 1210 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ  [ 3 ธ.ค. 2564 ]  
นว 0023.4/ว28423 ขอส่งคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่  [ 3 ธ.ค. 2564 ]  
นว 0023.3/ว 27889 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/27985 ขออนุมัติให้นายกเทศมนตรีเมืองตาคลีเดินทางไปราชการ  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/ว 27852 แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พ.ศ. 2560 ฯ  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/ว 27845 แนวทางการจัดทำงยประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยงานรับงบงบประมาณ ฯ  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
นว 0023.3/27905 การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 27889 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/27985 ขออนุมัติให้นายกเทศมนตรีเมืองตาคลีเดินทางไปราชการ  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 27852 แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พ.ศ. 2560 ฯ  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 27845 แนวทางการจัดทำงยประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยงานรับงบงบประมาณ ฯ  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
   
 
อบต.ฆะมัง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ตากฟ้า พิธีรับมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าตะโก วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.เก้าเลี้ยว รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.เก้าเลี้ยว โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ประจำปีงบประ [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.เก้าเลี้ยว โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ประจำปีงบประ [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.พยุหะ ร่วมกิจกรรมรับเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.โกรกพระ กิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลฯ จังหวัดนครสวรรค์ [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บางประมุง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม,คลอรีน) [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวร [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ยางตาล องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เมื่อวันท [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ยางตาล การแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อแสดงถึงเจตจำนงในการต่อต้านการคอร์รัปชัน เนื่องในว [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.สระทะเล 👉ระยะเวลาการดำเนินงาน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง👇 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
อบต.ตาคลี กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ตาคลี กิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ม [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายประกอบ ปั้ [ 9 ธ.ค. 2564 ]อบต.บางตาหงาย จ้างโครงการปรับปรุงขุดลอกดินลำรางระบายน้ำ คสล. ซอย 15 หมู่ที่ 5 บ้านบางตาหงาย ตำ [ 8 ธ.ค. 2564 ]อบต.บางตาหงาย จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลงลูกรังริมตลิ่งแม่น้ำปิง บริเวณหน้าบ้านนายจรัญ จ [ 8 ธ.ค. 2564 ]อบต.บางตาหงาย จ้างโครงการปรับปรุงขุดลอกดินลำรางระบายน้ำ คสล. ซอย 15 หมู่ที่ 5 บ้านบางตาหงาย ตำ [ 8 ธ.ค. 2564 ]อบต.วัดไทรย์ จ้างจัดทำคู่มือข้อเข่าเสื่อม โครงการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุและผู้พิการทางการ [ 8 ธ.ค. 2564 ]อบต.วัดไทรย์ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-9551 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]อบต.ตาสัง จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกบดทับ หมู่ 1 บ้านคลองสองหน่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]อบต.ตาสัง จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกบดทับ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]อบต.แม่เปิน จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ รถเกลี่ยดิน หมายเลขทะเบียน ตค ๓๘๑๒ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๕ [ 8 ธ.ค. 2564 ]อบต.แม่เปิน จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ รถบดถนน หมายเลขทะเบียน ถข ๘๖ รหัสพัสดุ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๒ [ 8 ธ.ค. 2564 ]อบต.แม่เปิน ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่แบบน้ำ ขนาด 12 V 120 แอมป์ ( ลูกยาว ) จ [ 8 ธ.ค. 2564 ]อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ [ 8 ธ.ค. 2564 ]อบต.แควใหญ่ จ้างเหมาสูบน้ำท่วมขังพื้นที่ หมุ่ที่ 5 ตำบลแควใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]อบต.ตาคลี จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บว 4145 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]อบต.ตาคลี จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บว 4145 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]อบต.สร้อยละคร ซื้อวัสดุประปา กิจการประปา (หน่วยงานกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]อบต.บ้านไร่ จ้างซ่อมแซมระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 บริเวณวัดบ้านไร่และ [ 8 ธ.ค. 2564 ]ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]ทต.โกรกพระ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]

 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
ดูทั้งหมด

เฟอร์นิเจอร์รากไม้
 

วัดศรีทรงธรรม
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
CLICK
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ถนน หนทาง
  ระบบน้ำประปา
  กลุ่มอาชีพและสินค้าOTOP
  การบริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
สายตรงปลัด
โทร. 098-795-3979
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 056-888-239 โทรสาร : 056-888-239
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
จำนวนผู้เข้าชม 15,534,883 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-795-3979
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ