หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
Sanchaokaitor
Subdistric Administrative Organization
 
NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ นว 0023.3/ว 1965 แจ้งเลื้อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
นว 0023.3/ว 148 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.3/147 ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดนครสวรรค์  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.3/138 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.3/ว 2031 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.3/ ว1962 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) จังกัด อปท. กลุ่มต่อเนื่องและกลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
นว0023.1/ว2046 การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.5/ว1859 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.5/134 การายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.4/1774 เปลี่ยนห้องประชุมผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายวินัยฯ  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
นว 0023.4/ว780 เปลี่ยนห้องประชุมผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายวินัยฯ  [ 25 ม.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.5/123 แจ้งการโอนเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ศพด) เพิ่มเติม  [ 25 ม.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.3/100 การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์  [ 25 ม.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.3/116 การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 25 ม.ค. 2565 ]   
ที่ นว 0023.3/ว 1773 แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)  [ 25 ม.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 855
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
CLICK
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
 
 
 
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 056-888-239 โทรสาร : 056-888-239
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
จำนวนผู้เข้าชม 16,072,430 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-9245950
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10