หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
Sanchaokaitor
Subdistric Administrative Organization
 
NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุรีรัมย์ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดใหม่สามัคคี ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังปรับแต่งเกลี่ยภายในหมู่บ้าน ช่วงที่ 1 ขนาด กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 150 เมตร ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 100 เมตร สถานที่ดำเนินการ ณ. หมู่ที่ 9 บ้านตาคลี (สายจากไร่นางปราณี เสือมั่น ไป ไร่นายปรีชา) ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป คสล. จำนวน 2 ช่องทาง พร้อมกำแพงกันดิน คสล. 2 ข้าง พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ ณ. บริเวณถนนคันคลองลำห้วยตะกวดบ้านตาคลี หมู่ที่ 9 บ้านตาคลี ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะของตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน 558 คน สำหรับช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1-2566 ระหว่างวันที่ 16 ? 31 พฤษภาคม 2566 (ระยะเวลา 11 วัน) โดย นม พาสเจอร์ไรส์ จำนวน 6,138 ถุง โดยจัดสรรให้โรงเรียนในพื้นที่ (ระดับอนุบาล ? ป.6) และ สำหรับศูนย์เด็กเล็กภายในสังกัด ภายในพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]จ้างดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องสำนักงานส่วนงานสำนักปลัดส่วนห้องทำงานของคณะผู้บริหาร และ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดใหม่สามัคคี รวมจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]จ้างดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องสำนักงานส่วนงานกองคลัง จำนวน 2 รายการ ที่มีความชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]จ้างดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยเป็นรถกระเช้า ยี่ห้อ ISUZU รุ่น NPR ทะเบียน 83-5960 นครสวรรค์ ที่มีความชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานบริเวณ ไฟหน้าด้านขวา ที่เกิดการนำรถเข้าเก็บบริเวณโรงจอดรถยนต์ส่วนกลางหลังจากใช้งานตามปกติของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพูนดินผิวจราจรลูกรังปรับแต่งเกลี่ยภายในหมู่บ้าน สถานที่ดำเนินการ ณ. หมู่ที่ 12 บ้านหนองไทร (สายบ้านหนองปล้อง ไป บ้านหนองไทร ช่วงจากนานายเฉลิม ? ทางเข้าบ้านนางล้วน) ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายวัดชุมมะนาว ไป โคกสังข์ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๑๑๐-๒๓) หมู่ที่ ๘,๑๑ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ [ 1 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยของผู้พิการ จำนวน 4 หลัง ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยของผู้พิการ จำนวน 4 หลัง เพื่อให้มีสภาพแวดล้องชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยของผู้พิการ จำนวน 3 หลัง ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัคซีน เวชภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ เข็ม, ไซริ่ง, ป้ายและวัสดุในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 2,759 ชุด ในโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑๑๐-๒๓) สายวัดชุมมะนาว ไป โคกสังข์ หมู่ที่ ๘,๑๑ ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ [ 28 เม.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 47
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
CLICK
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
 
 
 
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 056-888-239 โทรสาร : 056-888-239
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
จำนวนผู้เข้าชม 21,340,555 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-9245950
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10