หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกองช่าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2561 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ซึ่งเป็นรถยนต์ในส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีรายการซ่อมบำรุงทั้งหมดจำนวน 22 รายการ โดยรถยนต์คันดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของทางราชการในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกองช่าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]

  (1)