องค์การบริหารส่วนตำบล ศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต. ศาลเจ้าไก่ต่อ)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 606-1-52259-2
  ชื่อบัญชี : อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ เพื่อการโอน

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  เลขที่ 012182546582
  ชื่อบัญชี : องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ